• ۰۲۱-۵۸۱۲۹

  • nezarat@ircg.ir

سامانه بازی‌های رایانه‌ای

آموزش‌های عمومی

نگاهی به نظارت بر بازی های رایانه ای در برخی از کشور‌های جهان

آموزش‌های عمومی

مشاهده مطلب

6 دلیل برای اینکه نباید بازی را در ابتدای عرضه بخرید

آموزش‌های عمومی

مشاهده مطلب

چگونه در بازی‌های آنلاین امنیت خود را حفظ کنیم؟

آموزش‌های عمومی

مشاهده مطلب

نظارت بر فرآیند واردات بازی‌های رایانه‌ای

آموزش‌های عمومی

مشاهده مطلب

کلاه‌برداران بازی‌های رایانه‌ای

آموزش‌های عمومی

مشاهده مطلب

گلد فارمینگ چیست؟

آموزش‌های عمومی

مشاهده مطلب

بازی کپی یا اورجینال؛ تفاوت‌ها و شباهت‌ها

آموزش‌های عمومی

مشاهده مطلب

شرایط بازی‌گاه استاندارد

آموزش‌های عمومی

مشاهده مطلب

تاثیرات مثبت و منفی بازی‌های رایانه‌ای

آموزش‌های عمومی

مشاهده مطلب