• ۰۲۱-۵۸۱۲۹

  • nezarat@ircg.ir

سامانه بازی‌های رایانه‌ای

آموزش‌های تخصصی

اﺛﺮ ﺑﺎزىﻫﺎى راﻳﺎﻧﻪاى ﺗﺮﺳﻨﺎك ﺑﺮﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﺼﺐشناختی ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن

آموزش‌های تخصصی

مشاهده مطلب

قوانین مشابه کشورهای جهان درباره صیانت از خانواده‌ها و مصرف‌کنندگان

آموزش‌های تخصصی

مشاهده مطلب

محتواهایی‌ که عامل غیر مجاز شدن بازی‌ها می‌شوند

آموزش‌های تخصصی

مشاهده مطلب

درباره ترفند‌های رفع تحریم چه می‌دانید؟(قسمت اول)

آموزش‌های تخصصی

مشاهده مطلب

چرا نباید از خدمات ارتقایی boosting استفاده کنیم؟

آموزش‌های تخصصی

مشاهده مطلب

هرگز از برنامه‌های ثالت (third party) برای ارتقاء سطح در بازی‌های آنلاین استفاده نکنید؟

آموزش‌های تخصصی

مشاهده مطلب

بتل پس (Battle Pass)، خرید درون برنامه‌ای، آیتم (Item)

آموزش‌های تخصصی

مشاهده مطلب