• ۰۲۱-۵۸۱۲۹

  • nezarat@ircg.ir

سامانه بازی‌های رایانه‌ای

آموزش والدين

برای حفظ تندرستی و شادابی بچه‌ها چه كار بايد كرد

آموزش والدين

مشاهده مطلب

نوبتی بازی کنید

آموزش والدين

مشاهده مطلب

مقایسه کنید و آموزش دهید

آموزش والدين

مشاهده مطلب

معکوس کردن نقش‌ها

آموزش والدين

مشاهده مطلب

بازی را به یک رویداد خاص تبدیل کنید

آموزش والدين

مشاهده مطلب

محدودیت بگذارید

آموزش والدين

مشاهده مطلب

اعتیاد به بازی

آموزش والدين

مشاهده مطلب

با اعتیاد به بازی چه کنیم ؟ راه حل های عملیاتی

آموزش والدين

مشاهده مطلب