• ۰۲۱-۵۸۱۲۹

  • nezarat@ircg.ir

سامانه بازی‌های رایانه‌ای

آموزش والدين

چگونه والدین می‌توانند با کمک دستگاه‌ها بر بازی فرزندان خود کنترل و نظارت داشته باشند؟

آموزش والدين

مشاهده مطلب

آنچه والدین باید درباره خرید اینترنتی بازی و محصولات مربوط به آن بدانند.

آموزش والدين

مشاهده مطلب

برای حفظ تندرستی و شادابی بچه‌ها چه كار بايد كرد

آموزش والدين

مشاهده مطلب

نوبتی بازی کنید

آموزش والدين

مشاهده مطلب

مقایسه کنید و آموزش دهید

آموزش والدين

مشاهده مطلب

معکوس کردن نقش‌ها

آموزش والدين

مشاهده مطلب

بازی را به یک رویداد خاص تبدیل کنید

آموزش والدين

مشاهده مطلب

محدودیت بگذارید

آموزش والدين

مشاهده مطلب

اعتیاد به بازی

آموزش والدين

مشاهده مطلب