• ۰۲۱-۵۸۱۲۹

  • nezarat@ircg.ir

قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان

قوانين و مقررات

مشاهده مطلب

ضوابط تولید و توزیع بازی‌های رایانه‌­ای

قوانين و مقررات

مشاهده مطلب

دستورالعمل صدور مجوز فعالیت بازی‌گاه

آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌ها

مشاهده مطلب

ضوابط، مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آن‌ها مصوبه

قوانين و مقررات

مشاهده مطلب

دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات نشر بازی‌های رایانه‌ای

قوانين و مقررات

مشاهده مطلب

آیین‌نامه اجرایی قانون تعطیلی مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون مجوز قانونی دایر شده و می‌شود

آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌ها

مشاهده مطلب

اساسنامه بنیاد ملی بازی‌‎های رایانه‌ای

قوانين و مقررات

مشاهده مطلب

سیاست های حاکم بر  برنامه ملّی بازی های رایانه ای

قوانين و مقررات

مشاهده مطلب

دستورالعمل صدور مجوز فعالیت عرضه برخط بازی­‌های رایانه­‌ای

آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌ها

مشاهده مطلب

دستورالعمل صدور پروانه انتشار بازی‌های رایانه‌ای

آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌ها

مشاهده مطلب

آیین‌نامه نظام ارزیابی و رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای

آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌ها

مشاهده مطلب

بازی خودتان را انجام دهید

آموزش‌های عمومی

مشاهده مطلب

نوبتی بازی کنید

آموزش والدين

مشاهده مطلب

مقایسه کنید و آموزش دهید

آموزش والدين

مشاهده مطلب

معکوس کردن نقش‌ها

آموزش والدين

مشاهده مطلب

بازی را به یک رویداد خاص تبدیل کنید

آموزش والدين

مشاهده مطلب