• ۰۲۱-۵۸۱۲۹

  • nezarat@ircg.ir

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای
بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای

شهروند محترم به موجب قوانین و مقررات صرفا فروش بازی‌های رایانه‌ای که از بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای مجوز داشته باشند، مجاز است.

بدیهی است در صورت فروش بازی‌های رایانه‌ای غیرمجاز، از طریق مراجع قضایی و انتظامی برای جلوگیری از این تخلف و برخورد قانونی با آن اقدام خواهد شد.

برای دریافت استعلام بازی‌های مجاز رایانه‌ای باید به سایت portal.ircg.ir مراجعه فرمایید. همچنین می‌توانید برای اخذ هرگونه راهنمایی برای نحوه اخذ مجوز و قوانین و مقررات مربوط با شماره 58129 تماس حاصل فرمایید.