• ۰۲۱-۵۸۱۲۹

  • nezarat@ircg.ir

مقایسه کنید و آموزش دهید
مقایسه کنید و آموزش دهید

بسیاری از والدین از بازی ویدئویی به‌عنوان فرصتی برای ایجاد مهارت غفلت می‌کنند. بله، واکنش‌های کودکان بهتر می‌شود و مجبور می‌شوند فکرشان را به کار بیندازند.

بازی  لحظاتی آموزنده را پیش روی شما قرار می‌دهند که شما می‌توانید به‌آرامی بذر یک گفت‌وگو را بکارید، و موقعیت‌های مشابه در دنیای واقعی را یادآور شوید. چنین موقعیت‌هایی شبیه به آب‌وتاب دادن به داستانی است که در هنگام خواب برای کودکمان تعریف می‌کنیم.