• ۰۲۱-۵۸۱۲۹

  • nezarat@ircg.ir

ضوابط تولید و توزیع بازی‌های رایانه‌­ای
ضوابط تولید و توزیع بازی‌های رایانه‌­ای

ضوابط تولید و توزیع بازی‌های رایانه‌­ای

به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مصوب سال 1365 مجلس شورای اسلامی و اساسنامه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، مصوب سال 1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی با اصلاحات بعدی، ضوابط تولید و توزیع بازی­‌های رایانه‌­ای به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود: 

بخش اول- واژه‌­ها و اصطلاحات 
ماده 1- واژه‌­ها و اصطلاحات: در این ضوابط، واژه­‌ها و اصطلاحات در معانی مشروح زیر به­‌کار می­روند:
مجوّز: سندی است که به موجب آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی که وفق این ضوابط و سایر مقرّرات مربوط واجد شرایط مقرر هستند، اجازه تأسیس و فعّالیّت واحد یا مرکز در قلمرو مشخّص یا اجازه فعّالیّت مشخّص اعطا می‌­شود.
بازی رایانه‌­ای: برنامه رایانه‌­ای که کارکرد آن مبتنی بر جذّابیّت حاصل از قابلیت عکس­‌العمل نظام‌مند دیداری، شنیداری یا حرکتی به رفتار یک یا چند انسان است؛ اعم از آن که برای هر منظور، از قبیل تفریح، سرگرمی و آموزش تولید شده یا مورد استفاده قرار گیرد. انواع بازی­‌های پیشانه‌ای (کنسولی)، بازی‌­های دستگاه‌های همراه و بازی­‌های ویدئویی نیز از اقسام بازی رایانه‌ای محسوب می‌شوند.
تولید بازی رایانه­‌ای: به کارگیری پدیدآورنده یا پدیدآورندگان همراه با تأمین امکانات لازم برای ایجاد بازی رایانه­‌ای جدید یا توسعه، ارتقاء یا ویرایش بازی رایانه‌­ای که قبلاً ایجاد شده است.
توزیع بازی رایانه‌­ای: هریک از مجموعه فعّالیّت­‌های فرآیند فراهم آمدن امکان تعامل عموم با تمام یا بخشی از امکانات یک یا چند بازی رایانه‌­ای؛ از قبیل نشر، تکثیر و عرضه بازی رایانه‌­ای و تصدی بازی‌گاه؛
ویرایش بازی رایانه‌ای: اِعمال تغییراتی از قبیل ترجمه متن و گفتار، حذف یا اصلاح تصاویر یا شخصیت‌ها یا قسمت‌ها در بازی رایانه‌­ای که قبلاً ایجاد شده است.
نشر بازی رایانه­‌ای: به دوگونه اصلی نشر بازی برخط و نشر فایلِ بازی رایانه‌­ای انجام می­‌شود. نشر فایل بازی رایانه­‌ای نیز برای راهبری عرضه به اشکال مختلف، به چهار گونه بر حامل، برخط، ترکیبی و بر پیشانه تقسیم می‌­شود.
عرضه بازی رایانه­‌ای: فراهم کردن امکان بهره‌برداری نسخ‌ه­ای از فایل‌های بازی رایانه­‌ای برای عموم؛ اعم از رایگان یا در مقابل وجه.
عرضه برحامل بازی رایانه‌­ای: قراردادن حامل دیجیتال حاوی فایل ‌ای بازی رایانه‌­ای در معرض بهره‌برداری عموم.
عرضه برپیشانه بازی رایانه‌­ای: قراردادن پیشانه‌های حاوی فایل‌های بازی رایانه‌­ای در معرض بهره‌برداری عموم.
عرضه برخط بازی رایانه­‌ای: قراردادن فایل­‌های بازی رایانه‌­ای در معرض بارگیری (دانلود) از طریق بستر شبکه برای عموم.
عرضه ترکیبی بازی رایانه­‌ای: دریافت سفارش بازی رایانه­‌ای از طریق سامانه‌­های مبتنی بر بستر شبکه و ارسال حامل دیجیتال حاوی فایل­‌های آن برای سفارش دهنده به هر طریق از جمله پست یا پیک موتوری؛
1-12- بازی برخط: بازی رایانه­‌ای است که اجرای آن بدون اتصال دستگاه مورد استفاده به کارساز (سرور) مربوط در بستر شبکه ممکن نیست؛ اعم از:
الف- بازی­‌های رایانه‌­ای که فقط شامل برنامه رایانه‌­ای کارساز (سرور) هستند و با استفاده از اتصال پویشگر (براوزر) دستگاه مورد استفاده کاربران، به کارساز مذکور اجرا می­‌شوند.
ب- بازی­‌های رایانه‌­ای که شامل برنامه رایانه‌­ای کارساز - کارخواه (سرور کلاینت) هستند و اجرای آن‌ها علاوه بر اتصال دستگاه مورد استفاده کاربر به کارساز (سرور)، نیاز به ذخیره کارخواه (کلاینت) بر روی دستگاه مذکور نیز دارد.
کارخواه بازی (کلاینت بازی): بخشی از بازی برخط است که بر روی دستگاه مورد استفاده کاربر ذخیره می‌­شود.
کارساز بازی (سرور بازی): برنامه رایانه‌­ای است که ارتباط آن با پویشگر (براوزر) دستگاه مورد استفاده یا کارخواه بازی ذخیره شده بر روی دستگاه مزبور، در بستر شبکه، اجرای بازی برخط را ممکن می‌­کند.
نشر بازی برخط: گونه‌ای از نشر بازی رایانه­‌ای که شامل راهبری فرآیند قراردادن کارساز بازی برخط در معرض دسترسی عموم از طریق دستگاه­‌های متصل به شبکه و حسب مورد، راهبری قراردادن فایل­‌های کارخواه بازی مربوط در معرض بهره‌برداری عموم است.
1-16- امکانات برخط بازی رایانه­‌ای: امکاناتی که از طریق رابط کاربری بازی رایانه­‌ای و فقط درصورت ارتباط دستگاه مورد استفاده با کارساز (سرور) مربوط در بستر شبکه، قابل استفاده برای کاربران است. از قبیل قابلیّت‌ها یا ابزارهای جدید که به رایگان یا در مقابل اخذ وجه مستقیم یا غیر مستقیم به بازی رایانه­‌ای اضافه می­‌شود یا فراهم شدن امکان رقابت یا هر شکل تعامل کاربران بازی رایانه­‌ای با یکدیگر؛
کارساز امکانات برخط بازی رایانه‌­ای (سرور امکانات برخط بازی رایانه­‌ای): برنامه رایانه‌­ای است که استفاده از امکانات برخط بازی رایانه‌­ای، منوط به ارتباط بازی رایانه­‌ای با آن، در بستر شبکه است.
بازی­‌گاه: مکان عمومی است که مراجعان می­‌توانند با استفاده از تجهیزات نصب شده در آن از یک یا چند بازی رایانه‌­ای استفاده کنند.
پیشانه (کنسول): دستگاهی است که استفاده اصلی آن، تعامل یک یا چند انسان با بازی رایانه‌­ای است؛ اعم از آن که بازی رایانه­‌ای نیز در همان دستگاه اجرا شود یا پیشانه به دستگاه دیگری متصل شود که بازی رایانه‌­ای در آن اجرا می‌­شود.
ابزارک (Gadget)عرضه: برنامه رایانه‌­ای قابل نصب بر روی سامانه‌­های عامل رایانه­‌های شخصی و دستگاه‌­های همراه هوشمند است که توسط عرضه‌کنندگان برخط و ناشران بازی برخط، عرضه شده و بازی رایانه‌­ای و کارخواه بازی با استفاده از آن عرضه، بارگیری (دانلود)، نصب یا به‌روز رسانی می­‌‎شود.
پروانه انتشار بازی رایانه­‌ای: سندی است که به موجب آن، اجازه نشر یک بازی رایانه‌­ای به گونه یا گونه‌های مشخّص به متقاضی واجد شرایط مقرر اعطا می­‌شود.
پدیدآورنده بازی رایانه­‌ای: شخص یا اشخاص حقیقی که به تنهایی یا با مشارکت دیگر پدیدآورندگان، با استفاده از دانش، هنر یا مهارت خود بازی رایانه­‌ای جدیدی ایجاد کرده‌­اند.
عرضه حامل دیجیتال: قراردادن حامل دیجیتال حاوی داده در معرض بهره‌برداری عموم.
نظام ارزیابی و رده بندی سِنّی بازی­‌های رایانه‌­ای: نظامی است که سازوکار ارزیابی و اعطای رده مشخّص به یک بازی رایانه‌­ای را بر اساس مخاطرات فرهنگی، روحی و روانی آن برای گروه­‌های مختلف سِنّی تعیین می‌­کند.
رده‌سِنّی بازی رایانه‌­ای: رده‌ای است که اعطای آن به یک بازی رایانه‌­ای نشان دهنده مناسب بودن بازی رایانه‌­ای مزبور برای استفاده گروه سِنّی مشخّص از نظر مخاطرات فرهنگی، روحی و روانی برای کاربران، بر اساس نظام ارزیابی و رده‌بندی سِنّی بازی­‌های رایانه­‌ای است.
سامانه ملی بازی رایانه­‌ای: سامانه برخطی است که انجام امور مربوط به تولی بازی رایانه‌­ای در کشور از قبیل صدور مجوّزها و پروانه‌ها، نظارت و حمایت و تجمیع اطلاعات را متمرکز می‌­سازد.
1-27- بنیاد: بنیاد ملی بازی­‌های رایانه‌­ای؛
مرکز: مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

بخش دوم - مقرّرات عمومی 
ماده 2- اماکن، تشکیلات و اشخاص حقوقی که در زمینه تولید، ویرایش و نشر بازی رایانه­‌ای فعّالیّت می‌­کنند، واحد و مرکز فرهنگی محسوب شده و تأسیس و فعّالیّت آن‌ها بدون دریافت مجوّز مربوط ممنوع است. متخلفان برابر قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون دریافت مجوّز قانونی دائر شده و می‌شود و سایر قوانین موضوعه مورد پیگرد قانونی قرار می­‌گیرند.
تبصره- فعّالیّت در زمینه گونه­‌های مختلف نشر یا گونه‌ای مختلف عرضه، مستلزم اخذ مجوّز جداگانه می­‌باشد. 

ماده 3- فعّالیّت تجاری مراکز، واحدها و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه هر یک از گونه‌های تولید و توزیع بازی رایانه‌­ای، از قبیل ویرایش، نشر، تکثیر و عرضه بازی رایانه‌­ای و تصدی بازی­‌گاه نیاز به مجوّز داشته و متخلفان برابر قوانین موضوعه مورد پیگرد قرار می­‌گیرند.
تبصره – فعّالیّت­‌هایی که به عنوان جزئی از فرآیند کسب و کار انجام گیرد یا به هر نحو از انحاء، از جمله دریافت مستقیم یا غیر مستقیم وجه از کاربران، منشأ درآمد باشد، فعّالیّت تجاری محسوب می­‌شود. 

ماده 4- چنانچه هر بازی رایانه‌­ای با نصب روزآمد ساز قابل دسترس در قلمرو جمهوری اسلامی ایران، دارای امکانات برخط بازی رایانه‌­ای شده یا به بازی برخط تبدیل شود، از تاریخ عرضه روزآمد ساز مزبور، حسب مورد مشمول احکام بازی رایانه­‌ای دارای امکانات برخط یا بازی برخط در این ضوابط و سایر مقرّرات و دستورالعمل­‌های موضوعه می­‌باشد.

ماده 5- دارندگان مجوّز تولید بازی رایانه‌­ای می‌­توانند بدون دریافت مجوّز دیگری، با رعایت این ضوابط، بازی­‌های رایانه‌­ای را که خود تولید کرده و برای آن پروانه انتشار دریافت کرده‌­اند، نشر و عرضه کنند. 

ماده 6- دارندگان مجوّز نشر بازی رایانه‌­ای می‌­توانند در زمینه عرضه بازی‌هایی که برای آن‌ها به نام خود پروانه انتشار دریافت کرده اند نیز فعّالیّت کنند. 

ماده 7- دارندگان مجوّز نشر بازی برخط می­‌توانند در زمینه نشر و عرضه کارخواه بازی‌هایی که برای بازی برخط مربوط، به نام خود پروانه انتشار دریافت کرده اند فعّالیّت کنند. 

ماده 8- تولید، ویرایش و نشر بازی رایانه‌­ای و تصدی بازی‌گاه فعّالیّت فرهنگی محسوب شده ودارندگان مجوّز فعّالیّت‌های مذکور در چهارچوب مقرّرات مربوط مشمول معافیّت­‌ها و تسهیلات مقرر برای مراکز فرهنگی دارای مجوّز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می­‌شوند. 

بخش سوم- صدور مجوّز تولید، ویرایش و نشر بازی رایانه‌­ای 
ماده 9_ شرکت‌­ها و مؤسسات غیرتجاری دارای شرایط زیر صلاحیّت اخذ مجوّز فعّالیّت در زمینه تولید، ویرایش یا نشر بازی رایانه‌­ای دارند و می‌­توانند با ارائه تقاضا و طی مراحل مربوط، مجوّز فعّالیّت در یک یا چند زمینه از زمینه‌های یاد شده را دریافت کنند:
9-1- ثبت در مراجع قانونی ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری در قالب شرکت یا مؤسسه غیر تجاری دارای تابعیت ایرانی؛
9-2- موضوعات دیگر مندرج در اساسنامه شرکت یا مؤسسه، علاوه بر تولید، ویرایش و نشر بازی رایانه‌­ای، باید امور فرهنگی باشد که برای آن حسب مورد مجوّز قانونی معتبر از مراجع ذی صلاح وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده است.
تبصره1- مؤسسان شرکت­‌ها و مؤسسات غیرتجاری در شرف تأسیس و ثبت در مراجع قانونی، می‌­توانند تقاضای دریافت مجوّز ارائه کرده و پس از احراز سایر شرایط مقرر در این ماده، ابتدا موافقت مرجع صدور مجوّز با ثبت شرکت یا مؤسسه مربوط را اخذ و پس از ثبت شرکت یا مؤسسه مجوّز دریافت کنند.
تبصره 2- شرکت­‌ها و مؤسسات غیر تجاری ثبت شده که موضوع فعّالیّت آن‌ها امور غیرفرهنگی باشد، باید با اصلاح اساسنامه، فعّالیّت یا فعّالیّت‌های مزبور را از موضوع شرکت یا مؤسسه مربوط حذف کنند و شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری ثبت شده که موضوع یا موضوعات فعّالیّت آن‌ها مشتمل بر امور فرهنگی باشد ولی فاقد مجوّز فعّالیّت از مراجع ذی‌صلاح وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده یا مدّت اعتبار مجوّز صادره برای آن منقضی شده باشد، باید مجوّز مربوط را از مراجع ذی‌صلاح دریافت و یا مجوّز صادره را تمدید کنند و یا با اصلاح اساسنامه، فعّالیّت یا فعّالیّت­‌های مذکور را از موضوع شرکت یا مؤسسه مربوط حذف نمایند.
9-3- دارندگان حداقل 51% سهام یا سهم الشرکه دارای تابعیت ایرانی باشند؛
تبصره 3- تعلق حداکثر - 49% سهام یا سهم الشرکه شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری متقاضی دریافت مجوّز، به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای تابعیت غیر ایرانی، مشروط به احراز شرایط زیر مجاز است:
الف- تعلق حداقل 50% سهام یا سهم الشرکه شرکت یا مؤسسه متقاضی دریافت مجوّز، به شرکت ها و مؤسساتی که تمام سهام یا سهم الشرکه آن ها متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای تابعیت ایرانی بوده که قبلاً مجوّز فعّالیّت در یکی از زمینه‌های مربوط به بازی رایانه‌­ای را دریافت کرده باشند و تعلق حداکثر 1% سهام یا سهم الشرکه شرکت یا مؤسسه متقاضی به اشخاص حقیقی دارای تابعیت ایرانی که سمت مدیریت در شرکت یا مؤسسه مزبور برعهده داشته یا دارند؛
ب- هیچ گونه امتیاز ویژه از قبیل اختیارات، حق رأی یا منافع بیشتر برای سهام یا سهم الشرکه شرکا یا سهامداران خارجی نسبت به سهام یا سهم الشرکه شرکا یا سهام داران ایرانی در اساسنامه شرکت یا مؤسسه لحاظ نشده باشد.
پ - احکام قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، آیین­نامه اجرایی آن و سایر قوانین و مقرّرات مربوط مورد رعایت قرار گیرد.
9-4- دارا بودن مدیر یا مدیران واجد صلاحیّت­‌های مقرر در این ضوابط، به تعداد متناسب با فعّالیّت موضوع تقاضای اخذ مجوّز.
9-5- تصریح موارد مقرر در این ضوابط، در اساسنامه شرکت یا مؤسسه؛
9-6- دریافت مجوّز نشر بازی برخط، علاوه بر شرایط مقرر در بندهای فوق، مستلزم احراز تمام شرایط مقرر در این ضوابط و دستورالعمل­‌های آن برای صدور پروانه انتشار حدّاقل یک بازی برخط به نام متقاضی است؛ 

ماده 10- صدور مجوّز فعّالیّت در زمینه تولید، ویرایش و نشر بازی رایانه‌­ای برای شرکت­‌ها و مؤسسات متقاضی، مستلزم احراز شرایط زیر برای متصدیان سمت مدیریت است:
10-1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛
10-2- داشتن حداقل (18) سال تمام سن؛
11-3- دارا بودن گواهینامه پایان خدمت یا معافیت دائم یا موقت معتبر از خدمت وظیفه عمومی برابر قوانین و مقرّرات مربوط، برای اشخاص ذکور؛
تبصره - مجوّز فعّالیّت شرکت‌ها و مؤسساتی که یک یا چند نفر از مدیران آن‌ها دارای معافیت موقت از خدمت وظیفه عمومی هستند، برای مدّت حداکثر یک سال حسب مورد صادر یا تمدید می­‌شود. تمدید مجوّز مزبور برای دوره­‌های یک ساله، مشروط به اعتبار معافیت موقت مربوط بلامانع است.
10-4- گواهی عدم سوء پیشینه مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقو، اجتماعی به حکم قطعی دادگاه صالح؛
10-5- کسب حد نصاب قبولی در آزمون شفاهی اطلاعات تخصصی بازی­‌های رایانه‌ای و قوانین و مقرّرات مربوط با توجه به نوع فعّالیّت موضوع تقاضای دریافت مجوّز؛ 

ماده 11- انتخاب اشخاص جدید به سمت مدیریت در شرکت­‌ها و مؤسسات دارنده مجوّز تولید، ویرایش و نشر بازی رایانه‌ای مستلزم احراز شرایط مقرر برای متصدیان سمت مدیریت است. 

ماده 12- برای صدور مجوّز فعّالیّت در زمینه تولید، ویرایش و نشر بازی رایانه‌­ای موارد زیر باید در اساسنامه شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تصریح شود. در غیر اینصورت باید پیش از اخذ مجوّز، با طی تشریفات قانونی، موارد زیر به اساسنامه الحاق، شود:
12-1- دریافت تأییدیه از مرجع صدور مجوّز برای ثبت هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه، اعماز موضوع و مصادیق فعّالیّت، مرکز اصلی، شعبات و مدیران شرکت یا مؤسسه؛
12-2- التزام شرکت یا مؤسسه به رعایت کامل ضوابط و دستورالعمل­‌های صادره توسط بنیاد؛
12-3- توقف کامل هریک از فعّالیّت‌های مربوط به بازی رایانه­‌ای به محض انقضای مدّت یا تعلیق یا ابطال مجوّز مربوط؛ 

بخش چهارم- صدور مجوّز عرضه بازی رایانه‌­ای 
ماده 13- هر دارنده پروانه کسب رسته صنفی ذی­ربط می‌­تواند با معرفی عامل یا عوامل فروش واجد شرایط مقرر در این ضوابط، مجوّز عرضه برخط، عرضه ترکیبی یا عرضه برپیشانه بازی رایانه­‌ای دریافت کند.
تبصره- برای عرضه برحامل بازی رایانه‌­ای مجوّز جداگانه صادر نمی‌شود و عرضه بازی رایانه‌­ای به گونه عرضه بر حامل مستلزم اخذ مجوّز عرضه حامل دیجیتال از مرکز می­‌باشد.

ماده 14- عامل یا عوامل عرضه باید دارای شرایط زیر باشند:
14-1- دارا بودن یکی از سمت‌­های زیر در واحد صنفی متقاضی اخذ مجوّز:
14-1-1- شخص حقیقی که به تنهایی دارنده پروانه کسب واحد صنفی متقاضی اخذ مجوّز باشد؛
14-1-2- شخص حقیقی که یکی از دارندگان پروانه کسب واحد صنفی متقاضی اخذ مجوّز است و نام وی به عنوان نماینده دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی دارنده پروانه کسب، در پروانه مربوط درج شده باشد؛
14-1-3- شخص حقیقی که با معرفی نماینده هیئت مدیره یا مدیر عامل شخص حقوقی دارنده پروانه کسب واحد صنفی متقاضی اخذ مجوّز، نام وی در پروانه کسب مربوط درج شده باشد؛
14-1-4- شخص حقیقی مباشر واحد صنفی متقاضی اخذ مجوّز؛
14-2- کسب حد نصاب قبولی در آزمون اطلاعات مربوط به بازی­‌های رایانه‌­ای و قوانین و مقرّرات ناظر بر عرضه بازی­‌های مزبور؛

بخش پنجم - صدور مجوّز تصدی بازی‌گاه 
ماده 15- اشخاص دارای شرایط زیر می­‌توانند در صورت در اختیار داشتن مکان و تجهیزات دارای شرایط مقرر در این ضوابط، با ارائه تقاضا و طی مراحل مربوط، مجوّز فعّالیّت بازی­‌گاه دریافت کنند:
15-1- دستگاه‌های اجرایی که با حکم بالاترین ترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز ازطرف وی یکی از کارکنان واجد شرایط مقرر در این ضوابط را برای تصدی سمت مدیریت بازی­‌گاه معرفی نمایند؛
15-2- شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری دارای شرایط مقرر در این ضوابط؛
15-3- یک یا چند شخص حقیقی واجد شرایط مقرر در این ضوابط؛ 

ماده 16- شرایط مکان فعّالیّت و تجهیزات بازی‌گاه:
16-1- احراز تصرف قانونی متقاضی در ملک (عین یا منفعت) بر اساس مستندات ابرازی؛
16-2- دریافت گواهی صلاحیّت انتظامی و ترافیکی محل فعّالیّت بازی‌گاه از ناجا؛
16-3- متناسب بودن مساحت مکان با تجهیزات و تعداد کاربران؛
16-4- دارا بودن امکانات مناسب سرمایشی، گرمایشی و تهویه؛
16-5- رعایت استانداردهای ایمنی و نصب تجهیزات مربوط براساس گواهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرستان مربوط؛
16-6 - دارا بودن تجهیزات و امکانات لازم برای نصب و کاربری بازی رایانه‌­ای؛
16-7- پیش بینی امکانات لازم برای تفکیک سِنّی و جنسیتی استفاده کنندگان از بازی­‌های رایانه‌­ای؛ 

ماده 17- اشخاص حقیقی و شرکت­‌ها و مؤسسات غیر تجاری می‌­توانند مجوّزهای متعدد برای فعّالیّت چندین بازی‌گاه دریافت کنند مشروط بر آن که هر بازی‌گاه مدیر یا مدیران مخصوص به خود را داشته باشد. در مورد شرکت­‌ها و مؤسسات غیر تجاری، هریک از بازی­‌گاه‌های مزبور باید به عنوان مرکز اصلی یا یکی از شعب شرکت یا مؤسسه یادشده و مدیر یا مدیران آن باید به عنوان مدیر یا مدیران شرکت یا مؤسسه یا مدیر یا مدیران شعبه مربوط، در مراجع قانونی به ثبت برسد.
تبصره - مجوّز بازی­‌گاه برای فعّالیّت در یک مکان مشخّص تحت تصدی یک یا چند مدیرمعیّن واجد شرایط مقرر در این ضوابط صادر می­‌شود و مدیران نمی‌­توانند هم زمان سمت مدیریت در دو یا چند بازی­‌گاه مختلف را برعهده داشته باشند. 

ماده 18- شخص یا اشخاص حقیقی دارنده مجوّز فعّالیّت بازی‌گاه حسب مورد شخصاً یا مشترکاً مدیر بازی‌گاه مربوط محسوب می‌­شوند و افزون بر آن می­‌تواند در حین تقاضای دریافت مجوّز یا پس از دریافت مجوّز، با توجه به وسعت، تنوع و زمان فعّالیّت بازی­‌گاه مربوط، علاوه بر خود، شخص یا اشخاص دیگر واجد صلاحیّت­‌های مقرر در این ضوابط را نیز برای تصدی مدیریت بازی­‌گاه خود به مرجع صدور مجوّز معرفی کنند. اشخاص مذکور پس از موافقت مرجع صدور مجوّز جزء مدیران بازی­‌گاه مربوط محسوب می­‌شوند. 

ماده 19- انتخاب اشخاص جدید به سمت مدیریت در بازی­‌گاه‌های دارای مجوّز، مستلزم احراز شرایط مقرر برای سمت مدیریت برابر این ضوابط است. 

بخش ششم- تخصیص رده‌سِنّی بازی رایانه‌ای و صدور پروانه انتشار 
ماده 20- بازی­‌های رایانه‌­ای توسط بنیاد ارزیابی شده و رده‌سِنّی بازی رایانه‌­ای به آن‌ها تخصیص داده می‌­شود. اشخاص زیر نیز می­‌توانند از بنیاد تقاضای ارزیابی و تخصیص رده مزبور به بازی رایانه‌­ای کرده یا از بنیاد برای بازی رایانه‌­ای دارای رده فوق الذکر تقاضای صدور پروانه انتشار به نام خود کنند:
الف- برای تقاضای تخصیص رده‌سِنّی بازی رایانه­‌ای و صدور پروانه انتشار بازی‌های برخط:
- تولیدکننده داخلی بازی برخط موضوع تقاضا؛
- دارنده مجوّز نشر بازی برخط یا متقاضی مجوّز مزبور که پس از طی مراحل مربوط، صلاحیّت‌های وی احراز شده و درعین حال حقوق مادی بازی برخط موضوع تقاضا رسماً به وی منتقل شده باشد یا دارای وکالت یا نمایندگی قانونی از تولید کننده داخلی یا خارجی یا ناشر خارجی بازی برخط مذکور باشد؛
ب- برای تقاضای تخصیص رده‌سِنّی بازی رایانه­‌ای و صدور پروانه انتشار سایر اشکال بازی رایانه­‌ای:
- تولیدکننده داخلی بازی رایانه‌­ای موضوع تقاضا؛ - دارندگان مجوّز نشر بازی رایانه‌­ای برای بازی‌­های رایانه‌­ای که قصد نشر یا ویرایش آن‌ها به منظور نشر را دارند؛
تبصره - متقاضیان اخذ رده‌سِنّی بازی رایانه‌­ای و پروانه انتشار مکلف اند، درصورتی که بازی رایانه‌­ای مورد تقاضای آن­‌ها دارای امکانات برخط بازی رایانه‌­ای باشد، اطلاعات مربوط را در هنگام ارائه تقاضا ابراز نمایند.

ماده 21- شورای رده بندی بازی رایانه‌­ای برای اتخاذ تصمیم در مورد تخصیص رده‌سِنّی به بازی‌­های رایانه‌­ای بر اساس نظام ارزیابی و رده‌بندی سِنّی بازی­‌های رایانه‌­ای متشکل از اعضای زیر در بنیاد تشکیل می‌شود:
- مدیرعامل بنیاد؛ (رییس شورا)
- معاون نظارت و ارزشیابی بنیاد؛ (نایب رییس شورا)
- مدیر واحد ارزیابی و رده‌بندی سِنّی بازی­‌های رایانه‌­ای بنیاد؛
- یک نفر کارشناس امور بازی رایانه‌­ای به پیشنهاد مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان؛
- نماینده سازمان تبلیغات اسلامی، به پیشنهاد رییس آن سازمان؛
- نماینده مرکز، به پیشنهاد رییس مرکز؛
- یک نفر دارنده دانشنامه دکتری روانشناسی به انتخاب هیئت مدیره بنیاد؛ 

ماده 22- آیین نامه داخلی شورای رده بندی بازی رایانه‌­ای از جمله ترتیب تشکیل و حد نصاب رسمیت جلسات، اعتبار مصوبات و ترکیب کمیسیون‌های تخصصی شورا و حدود وظایف و اختیارات آن‌ها در اولین جلسه شورا به تصویب خواهد رسید. 

ماده 23- شورای رده‌بندی بازی رایانه­‌ای می‌تواند اتخاذ تصمیم در مورد تخصیص رده‌سِنّی به برخی گونه‌های بازی رایانه‌­ای یا برخی تقاضاهای صدور رده سِنّی برای بازی­های رایانه‌­ای را به کمیسیون­‌های تخصصی شورا واگذار کند. 

ماده 24- درصورتی که کارساز بازی برخط یا کارساز امکانات برخط موضوع تقاضا، دارای دامنه اینترنتی برای اتصال در بستر شبکه باشد، دامنه یا دامنه‌های اینترنتی مزبور باید در مرکز به نام متقاضی ثبت شده باشد. 

بخش هفتم- مقرّرات فعّالیّت در زمینه تولید، نشر و عرضه بازی رایانه­‌ای
ماده 25- مراکز و واحدهای دارنده مجوّز نشر بازی رایانه‌­ای و تولیدکنندگان داخلی بازی رایانه‌­ای حسب مورد مکلفاند پیش از نشر هر بازی رایانه­‌ای ابتدا رده‌سِنّی بازی رایانه‌­ای و سپس پروانه انتشار آن را از بنیاد دریافت کنند. تکثیر، نشر و عرضه بازی رایانه­‌ای و کارخواه بازی بدون اخذ رده مزبور و پروانه انتشار برای بازی رایانه­‌ای مربوط و همچنین بدون رعایت تناسب رده بازی رایانه‌­ای مربوط با سن متقاضی ممنوع است.

ماده 26- پروانه انتشار بازی برخط، پروانه انتشار کارخواه بازی مربوط نیز محسوب می­‌شود و عرضه کارخواه بازی فقط توسط دارنده پروانه انتشار بازی برخط مربوط یا با اجازه وی، توسط دارندگان مجوّز عرضه بازی رایانه­‌ای و با رعایت سایر مقرّرات این ضوابط مجاز است.

ماده 27- دریافت مجوّز، رده سِنّی بازی رایانه‌­ای یا پروانه انتشار نافی مسئولیّت مدیران شرکت‌ها و مؤسسات نشر، تولید و ویرایش بازی رایانه­‌ای نیست و مدیران شرکت‌ها و مؤسسات مزبور در چهارچوب قوانین مربوط در مقابل هرگونه تخلف که به واسطه تولید، نشر یا ویرایش بازی رایانه‌­ای در مؤسسه یا شرکت تحت مدیریت ایشان رخ دهد، مسئولیّت دارند.

ماده 28- مراکز و واحدهای دارنده مجوّز عرضه برحامل دیجیتال و عرضه برپیشانه بازی رایانه‌ای مکلف­اند مجوّز مزبور و پروانه کسب مأخوذه را در مکان کسب خود در معرض دید عموم قرار دهند. 

بخش هشتم- مقرّرات فعّالیّت بازی­‌گاه‌ها
ماده 29 - مراکز و واحدهای دارنده مجوّز تصدی بازی‌گاه مکلف‌اند فقط نسخه‌های بازی رایانه‌­ای دارای رده سِنّی بازی رایانه‌­ای و پروانه انتشار را برروی تجهیزات بازی‌گاه نصب کنند و در هنگام فراهم کردن دسترسی مراجعان به بازی­‌های رایانه‌­ای از تناسب رده‌سِنّی بازی رایانه­‌ای با سن مراجعه کننده اطمینان یابند. 

ماده 30- به منظور فراهم آمدن امکان نظارت و مستند سازی فعّالیّت‌­های مربوط به بازی رایانه­‌ای در کشور، مراکز و واحدهای دارای مجوّز تصدی بازی‌گاه مکلف‌اند:
30-1- پیش از فراهم کردن امکان تعامل ارباب رجوع با بازی رایانه‌­ای، اطلاعاتی که به موجب دستورالعمل­‌های اجرایی این ضوابط تعیین می­‌شود را در سامانه ملی بازی رایانه­‌ای ثبت کنند.
30-2- تجهیزات و ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری کنترل و نظارت را برابردستورالعمل­‌های فوق الذکر تهیه و با شرایط مقرر در بازی‌گاه تحت مسئولیّت خود نصب کنند و همواره از صحت کارکرد آنها اطمینان یابند. 

ماده 31- استفاده اشخاص کمتر از (15) سال از بازی رایانه‌­ای در بازی­‌گاه منوط به احراز رضایت سرپرستان قانونی اشخاص یادشده برابر دستورالعمل‌های این ضوابط است. تبصره- بازی­‌گاه­‌هایی که به تشخیص بنیاد تمام بازی­‌های منصوب در آن از نوع بازی رایانه‌­ای پیشانه‌­ای (کنسولی) بوده و بر روی تمام پیشانه (کنسول)های مورد استفاده در آن‌ها فقط یک یا چند بازی رایانه‌­ای معیّن و دارای رده سِنّی بازی رایانه­‌ای مجاز برای استفاده کودکان و نوجوانان قابل اجرا باشد، از شمول این ماده مستثنی هستند.

 ماده 32- انجام هرگونه شرطبندی، قمار یا هر رفتار دیگری که به هر نحو از انحاء موجب تعهد بازنده یا بازندگان به برنده یا برندگان بازی اعم از تعهد به پرداخت وجه یا تأدیه مال یا انجام کاری شود، در بازی‌گاه‌ها ممنوع است. 

ماده 33- برگزاری آن دسته از مسابقاتی که به موجب دستورالعمل‌های این ضوابط معیّن می‌­شود در بازی‌گاه‌ها، بدون اخذ مجوّز برگزاری مسابقه از بنیاد ممنوع است.

ماده 34- برپایی بازی­‌گاه‌­های موقت از قبیل بازی‌­گاه­‌هایی که در نمایشگاه‌­ها و محل­‌های برگزاری مسابقات بازی‌­های رایانه‌­ای دایر می شوند نیز مستلزم اخذ مجوّز می­‌باشد.

ماده 35- مدیران بازی‌­گاه‌ها مسئول اجرای این ضوابط، دستورالعمل­‌های مربوطه و سایر قوانین و مقرّرات جاری کشور و رعایت شئون اخلاقی و اجتماعی توسط کارکنان و ارباب رجوع در بازی­گاه تحت مسئولیّت خود هستند. 

بخش نهم - نظارت و بازرسی
ماده 36- مراجع صدور مجوّز تولید، ویرایش، نشر و عرضه بازی رایانه­‌ای، تصدی بازی­‌گاه، تکثیرحامل دیجیتال و عرضه بر حامل دیجیتال و ادارات کل استانی و ادارات شهرستانی فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف­اند با رعایت قوانین موضوعه، از طریق سامانه ملی بازی رایانه‌­ای و به خدمت گرفتن بازرسان تمام­وقت، نیمه وقت و افتخاری بر مراکز و واحدهایی که مجوّز آن‌ها را صادر کرده‌­اند نظارت کنند. 

ماده 37- به منظور هماهنگی و هم­افزایی دستگاه­‌های اجرایی استانی و شهرستانی در زمینه بازدید و بازرسی مراکز و واحدهای نشر و عرضه بازی رایانه‌­ای، تکثیر حامل دیجیتال و عرضه حامل دیجیتال، نظارت بر فعّالیّت‌های مربوط و کشف و پیگرد تخلفات و جرایم احتمالی، کارگروه­‌های استانی و شهرستانی نظارت بر بازی رایانه­‌ای در ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان­‌ها و ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان­‌ها با دعوت از اشخاص زیر تشکیل می­‌شود:
- مدیرکل یا معاون ذیربط اداره کل استان یا رییس یا معاون ذیربط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان (رییس کارگروه)؛
- کارشناس بازی رایانه­‌ای استان یا شهرستان (دبیر کارگروه)؛
- نماینده تام الاختیار رییس کل دادگستری استان یا رییس دادگستری شهرستان مربوط؛
- نماینده تام الاختیار نیروی انتظامی استان یا شهرستان مربوط؛
- نماینده تام الاختیار اداره کل استانی یا اداره شهرستانی صنعت، معدن و تجارت؛
- نماینده سایر دستگاه‌های اجرایی و مراجع ذی ربط و تشکل‌های صنفی و دست اندرکاران امور بازی رایانه‌­ای، حسب لزوم به دعوت رییس کارگروه؛ 

بخش دهم- رسیدگی به تخلفات
ماده 38- مرجع صادر کننده مجوّز واحد یا مرکز مربوط بر اساس گزارش دریافتی، به تخلفات واحدها و مراکز دارای مجوّز تولید، ویرایش و گونه‌های مختلف نشر و عرضه بازی رایانه­‌ای، تصدی بازی‌گاه و همچنین دارندگان مجوّز تکثیر و عرضه حامل دیجیتال حاوی بازی رایانه‌­ای از مقرّرات ضوابط حاضر و دستورالعمل‌­های آن رسیدگی می­‌کند.

ماده 39- در اجرای قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعّالیّت­‌های غیرمجاز می­نمایند و اجزای (1) و (3) بند«ز» فهرست مصادیق محتوای مجرمانه، تارنماهای عرضه بازی رایانه­‌ای فاقد مجوّز معتبر و کارسازهای بازی برخط و امکانات برخط بازی رایانه‌­ای فاقد پروانه انتشار معتبر از بنیاد، توسط مراجع ذیربط مسدود شده و حسب گزارش بنیاد مبنی بر صدور یا تمدید یا رفع تعلیق از مجوّز یا پروانه انتشار مربوط، رفع انسداد می‌­شوند. 

بخش یازدهم- سایر مقرّرات
ماده 40- اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص صدور مجوّزهای موضوع این ضوابط به بنیاد تفویض می‌­شود.

ماده 41- دستورالعمل‌های لازم برای اجرای ضوابط حاضر و تعیین نحوه فعّالیّت دارندگان مجوّز تولید، ویرایش و گونه‌های مختلف نشر و عرضه بازی­‌های رایانه‌­ای و تصدی بازی‌­گاه، از جمله در مورد نحوه ارائه و بررسی تقاضا و احراز شرایط مقرر برای صدور مجوّز، صدور رده‌سِنّی بازی رایانه‌­ای و پروانه انتشار بازی رایانه‌­ای و رسیدگی به تخلفات، در چهارچوب اهداف و وظایف مندرج در اساسنامه بنیاد، احکام مندرج در این ضوابط، اختیارات بنیاد و سایر قوانین و مقرّرات موضوعه، توسط بنیاد تدوین و پس از تصویب در هیئت مدیره بنیاد، توسط مدیرعامل بنیاد برای اجرا ابلاغ می‌شود. 

ماده 42- ادارات کل استان و ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان در اجرای این ضوابط مساعدت و همکاری لازم را با بنیاد به عمل می­آورند. 

ماده 43- کلیه اطلاعات موجود در سامانه ملی بازی رایانه­‌ای، در چهارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین نامه اجرایی آن قانون، باید از طریق درگاه اینترنتی سامانه مزبور قابل دسترسی و جست وجو برای عموم مردم باشد. 

ماده 44- از تاریخ ابلاغ این ضوابط، احکام مغایر با آن در سایر مقرّرات مصوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در قلمرو گونه‌های مختلف تولید، ویرایش، توزیع، تکثیر، نشر و عرضه بازی­‌های رایانه‌­ای و تصدی بازی­‌گاه از جمله آئین نامه مجوّز تاسیس و نظارت بر مراکز عرضه و استفاده از بازی­‌های تصویری و رایانه‌­ای، مصوب سال 1373 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی لغو می­شود و تبصره زیر به ماده (2) ضوابط صدور مجوّز تأسیس و نظارت بر فعّالیّت واحدهای فرهنگی دیجیتال، مصوب سال 1390 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی الحاق می­گردد:
«تبصره 1- واحدها، مراکز و مؤسسات فرهنگی که در زمینه گونه‌های مختلف تولید و توزیع بازی رایانه‌­ای فعّالیّت می­‌کنند، از شمول تعاریف، احکام و مقرّرات این ضوابط مستثنی و تابع ضوابط تولید و توزیع بازی­‌های رایانه‌­ای و دستورالعمل­‌های مربوط می­‌باشند.»
این ضوابط در تاریخ 95/7/26 به تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید.