• ۰۲۱-۵۸۱۲۹

  • nezarat@ircg.ir

شرایط بازی‌گاه استاندارد
شرایط بازی‌گاه استاندارد

شرایط بازی‌گاه استاندارد از سوی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای

بازی‌گاه یا گیم‌نت مکانی است که در آن کاربران بازی‌های رایانه‌ای جمعی و فردی رقابتی را دارند و مخاطبین آن حق اطلاع از شرایط مطلوب این اماکن را دارند.
1- حداقل مساحت برای استفاده پلی‌استیشن 15 متر مربع و برای سایر دستگاه‌ها 32 متر مربع
2- ارائه پایان کاری تجاری و یا رسید پرداخت عوارض کسب و پیشه سالیانه شهرداری
3- ثبت نامه در اداره دارایی و دریافت مجوز ثبت نامه از اداری دارایی
4- مدرک دیپلم برای مسئول بازی‌گاه
5- موافقت اداره نظارت بر اماکن عمومی انتظامی
6- قابل رویت بودن داخل گیم‌نت (عدم استفاده از شیشه‌های رنگی و مات)
7- عدم استقرار از طبقات فوقانی وتحتانی (به استثناء پاساژها و مجتمع‌های تجاری)
8- ممنوعیت استقرار در نزدیکی مدارس و آرایشگاه‌های زنانه
9- عدم استفاده از بازی‌هایی که از سوی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای غیرمجاز اعلام شده است
10- اجرایی رده‌بندی سنی برای استفاده کنندگان
11- عدم استعمال دخانیات و جلوگیری از تجمع افرادی که پوشش و رفتار مناسبی ندارند در جلوی درب یا داخل بازی‌گاه
12- ارائه فهرست بازی‌های مجاز و قابل دسترس
13- عدم استفاده از بنرها و پوسترهای بازی‌های غیرمجاز
14- استفاده از صندلی و میز مناسب جهت مشتریان
15- استفاده از دوربین مدار بسته
16- استاندارهای مناسب با مکان بازی‌گاه مانند (نور‌پردازی. هواکش‌های مناسب)
17- فاصله مناسب بین میزهای بازی
18- استفاده از بازی‌های به‌روز
19- ارائه شفاف نرخ‌نامه استفاده از بازی‌ها
20- جلوگیری از اقدامات غیر قانونی مانند (شرط‌بندی قمار و برد و باخت)