• ۰۲۱-۵۸۱۲۹

  • nezarat@ircg.ir

گلد فارمینگ چیست؟
گلد فارمینگ چیست؟

با فراگیر شدن اینترنت، بازی‌های آنلاین به عنوان یک سرگرمی پرطرفدار شناخته می‌شود که بسیاری از بازیکنان برای سرگرمی به بازی‌های آنلاین روی می‌آورند در این بین شرکت‌های بازی‌سازی برای کسب درآمد سیاست‌های مختلفی دارند جدا از فروش اصل بازی پرداخت‌های درون‌ بازی نیز جزئی از درآمد شرکت‌های بازی‌سازی محسوب می‌شود

امروزه با فراگیر شدن اینترنت، بازی‌های آنلاین به عنوان یک سرگرمی پرطرفدار شناخته می‌شود که بسیاری از بازیکنان برای سرگرمی به بازی‌های آنلاین روی می‌آورند در این بین شرکت‌های بازی‌سازی برای کسب درآمد سیاست‌های مختلفی دارند جدا از فروش اصل بازی پرداخت‌های درون‌ بازی نیز جزئی از درآمد شرکت‌های بازی‌سازی محسوب می‌شود این پرداخت‌های درون بازی شامل ارزش‌های درون بازی نیز می‌شود این ارزش‌ها به عنوان سکه طلا پوینت یا امتیاز آیتم و غیره به بازیکنان عرضه می‌شود و اغلب شرکت‌های بازی‌سازی برای ارائه آن‌ها به بازیکنان از آنها پول دریافت می‌کنند این ارزش‌ها بسته به گیم‌پلی بازی می‌تواند باعث قوی‌تر شدن بازیکن نسبت به بازیکنان دیگر و یا سریعتر پیشرفت کردن او در بازی و غیره شود همین امر باعث ترغیب بازیکنان به خرید این ارزش‌ها می‌شود در این بین گروهی از افراد وجود دارند که با سوء استفاده از گیم پلی بازی اقدام به استخراج و یا به دست آوردن این ارزش‌ها و فروش آن در بازار سیاه دیگر بازیکن‌ها می‌کند به این افراد فارمر یا ماینر در بازی می‌گویند این موارد فقط در بازی‌های مشاهده می‌شود که قابلیت تبادل این ارزش‌ها را برای بازیکن‌ها فراهم می‌آورد این کار به درآمد‌زایی شرکت‌های بازی‌سازی به شدت ضربه می‌زند چرا که قیمت این ارزش‌ها در بازار سیاه به نسبت پایین تر از قیمت آن‌ها در بازار اصلی بازی‌ساز است و یا آیتم‌های نایاب کمیاب و یا آیتم‌هایی که به سختی به دست می‌آیند در بازار سیاه با قیمت بسیار بالا به فروش می‌رسد که این امر میزان سرانه بازی کردن بازیکنان را کاهش می‌دهد و این امر نیز به ضرر شرکت بازی‌سازی تمام می‌شود و همین موضوع شرکت‌های بازی‌سازی را مجاب می‌کند تا با عمل فارمینگ و ماینینگ مقابله کرده و راهکارهایی برای جلوگیری از آن پیش‌بینی کند این موضوع فقط به ضرر شرکت‌های بازی‌سازی نیست چرا که برخی از فارمر‌ها و ماینرها از این راه برای پولشویی و قمار استفاده کرده و پول‌های کثیف را از این طریق به حساب‌های خود منتقل می‌کند ممکن است فارمر‌ها و ماینرها برای به دست آوردن این ارزش‌ها از کد‌های تقلب و دستکاری در بازی و یا استفاده از ربات نرم‌افزاری نیز استفاده کنند