• ۰۲۱-۵۸۱۲۹

  • nezarat@ircg.ir

نظارت بر فرآیند واردات بازی‌های رایانه‌ای
نظارت بر فرآیند واردات بازی‌های رایانه‌ای

اجرای فرآیند واردات بازی‌های رایانه‌ای خارجی با همکاری گمرک و‌ بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای

به موجب بند سوم ماده دوم اساسنامه بنیاد مصوب جلسه 700 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ 1390/8/17 نظارت بر واردات و صادرات انواع بازی‌های رایانه‌ای و کنسولی برعهده بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای قرار گرفت در همین راستا به موجب بخش‌نامه شماره 60/194050 مورخ 1399/8/11 اداره کل مقررات صادارت و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات و صادرات کلیه بازی‌های رایانه‌ای منوط به تاییدیه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای است.
بنابراین با استفاده از کلیه ظرفیت‌های قانونی نظارت بر فرآیند واردات اقلام دیجیتالی حاوی بازی‌های رایانه‌ای با همکاری گمرک و بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای اجرا می‌شود که بی‌تردید گام بلند و موثری در جلوگیری از ورود بازی‌های رایانه‌ای با محتوای غیرمجاز و آسیب‌رسان می‌باشد.