• ۰۲۱-۵۸۱۲۹

  • nezarat@ircg.ir

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای

قوانين و مقررات

مشاهده مطلب

استقبال بازی‌آموزان از دوره‌های تخصصی انستیتو ملی بازی‌سازی

اخبار

مشاهده مطلب

جذب تیم‌های بازی‌ساز در «مرکز رشد واحدهای فناور بازی‌سازی»

اخبار

مشاهده مطلب

بازی‌سازی یاد بگیرید، حرفه‌ای بازی بسازید

اخبار

مشاهده مطلب

بررسی راهکاری نشر بازی در بازارهای بین‌المللی

اخبار

مشاهده مطلب

آغاز تابستانی داغ برای بازی‌سازی ایران

اخبار

مشاهده مطلب

مدرسه انستیتو ملی بازی‌سازی برای بازی‌های جدی شناختی

اخبار

مشاهده مطلب

دستورالعمل صدور پروانه فعالیت مؤسسات فرهنگی و نظارت بر آن‌ها

آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌ها

مشاهده مطلب

فراخوان SeGaP2021 برای بازی‌سازان و بازی‌پژوهان علاقه‌مند منتشر شد

اخبار

مشاهده مطلب