• ۰۲۱-۵۸۱۲۹

  • nezarat@ircg.ir

اداره مدیریت مصرف و رده‌بندی سنی بازی‌ها
نظام رده بندی سنی در جهان

نظام رده بندی سنی در جهان

نظام ارزیابی و رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای

نظام ارزیابی و رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای

پس از تشکیل بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای در ایران، همواره"فرهنگ استفاده مطلوب از بازی‌های رایانه‌ای" به عنوان یک هدف اساسی و مهم تعیین شد. علت انتخاب چنین هدفی در ایران، بهره‌مندی از قدرت آموزشی و تاثیرگذاری بازی‌های رایانه‌ای و دور شدن از احتمال ابتلا به اختلالات روحی و روانی و آسیب‌های منجر به استفاده نامناسب از آن بود. در این راستا به نظر می‌‌رسید، ایجاد نظام رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای (اعم از خارجی و تولید داخلی) بسیار ضروری است. بنابراین تدوین چنین نظامی، به‌طوری كه مبتنی بر قوانین و باورهای فرهنگی، دینی، اجتماعی و سیاسی كشورهای اسلامی باشد، در دستور کار بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای قرار گرفت. بدین ترتیب نظام رده‌بندی نوینی به نام "ESRA" (نظام ملی ارزیابی محتوایی و رده‌بندیسنی بازی‌های رایانه‌ای) در ایران راه اندازی شد. 

ESRA مخفف Entertainment Software Rating Association می باشد. نظام ESRA، پس از انجام پژوهش‌های یکساله، رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای را از سال 1388 زیر نظر بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای آغاز کرد. برای تدوین این نظام، سعی شد در مرحله اول با تكیه بر نظریه‌های موجود در علوم مختلف و مرتبط با این موضوع، بستری با پشتوانه علمی مناسب ایجاد گردد تا در مراحل اجرایی این نظام و انجام تحقیقات میدانی، میزان تصحیحات به حداقل برسد.

نظام ESRA، بازیها را براساس محتواهای آسیب رسانی که از سه دیدگاه روانشناسی، جامعه شناسی و علوم و معارف اسلامی بر گرفته شده است، رده‌بندی سنی می کند.

 رده‌های سنی ESRA به 5 دسته اصلی که شامل رده‌های +3، +7، +12، +15 و +18 می باشد، تقسیم شده‌اند، که این رده‌های سنی بر اساس خصوصیات جسمی-حرکتی، خصوصیات عقلی-ذهنی و خصوصیات عاطفی و اجتماعی که باعث ایجاد تفاوت در گروه‌های سنی می شوند، تشکیل شده‌اند. 

محتواهای اصلی آسیب رسان مورد بررسی نظام ESRA که بر مبنای دیدگاه‌های روانشناسی، جامعه شناسی و علوم و معارف اسلامی شکل گرفته‌اند، شامل، ترس، خشونت، نقض ارزش‌های ایرانی-اسلامی، ناهنجاری‌های اجتماعی، محرک‌های جنسی، مواد مخدر و دخانیات و همچنین یأس و ناامیدی می‌باشند.

اقدامات شاخص مدیریت رده‌بندی سنی بازی‌ها 

  • فعال سازی مجدد ظرفیت شورای رده‌بندی سنی بازی‌ها 
  • دعوت از نخبگان و نمایندگان دستگاه‌های فرهنگی و نظارتی بصورت مهمان در جلسات شورا
  • تولید اولین شیوه‌نامه پوشش در بازی‌های رایانه‌ای
  • تولید اولین شیوه‌نامه بررسی قمار در بازی‌های رایانه‌ای 
  • توسعه ظرفیت نیروی انسانی برای بررسی بازی‌های به روز 
  • آموزش ضمن خدمت نیروی انسانی جهت افزایش توانمندی‌ها 
  • آغاز ورود به حوزه رده‌بندی بازی‌های IOS 
  • ارائه خدمات مشورتی به بازی‌سازان