• ۰۲۱-۵۸۱۲۹

  • nezarat@ircg.ir

معاونت تنظیم‌گری و بهبود کسب و کار

بنیاد ملی بازی‌‎های رایانه‌‎ای (که بر اساس مصوبه 584 شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 9 خرداد 1385 تاسیس آن رقم خورده بود) از سال 1387 به طور رسمی کار خود را زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز کرد. این نهاد، به عنوان تنها متولی بازی‌های رایانه‌ای، وظیفه مدیریت و برنامه‌ریزی و نیز صدور مجوزهای قانونی در حوزه بازی‌های رایانه‌ای را به عهده دارد. معاونت نظارت به عنوان یکی از چهار معاونت تخصصی بنیاد، در دوره جدید مدیریتی، با تعریف رویکردهای نوین سعی نموده شناسایی موضوعات جدید در نظام مسائل خویش، چابک‌سازی سازمانی و توانمندسازی مخاطبین را در اولویت قرار دهد. 


ساختار اداری معاونت نظارت:‌ 


بخشی از رویکردهای جدید معاونت تنظیم‌گری و بهبود کسب و کار:

  • آگاه‌سازی، اطلاع‌رسانی و توانمندسازی
  • نظارت فعال بجای نظارت انفعالی
  • برنامه محوری و پرهیز از روزمرگی
  • رویکرد ایجابی در کنار اقدامات سلبی تکلیفی
  • بازطراحی فرایندها و انجام اتوماسیونی امور
  • فعالیت جهادی عالمانه همراه با افزایش کمیت
  • هم افزایی و همکاری‌های بین بخشی با دیگر نهادها

برخی اقدامات تاسیسی 1402

  • سامانه هوشمند صدور مجوزها و اتصال آن به درگاه ملی مجوز‌ا
  • تاسیس اداره بهبود کسب و کار