• ۰۲۱-۵۸۱۲۹

  • nezarat@ircg.ir

ستاد ساماندهی بازار بازی‌ها
بازی‌گاه های شهر تهران

بازی‌گاه های شهر تهران

تعداد شناسایی و بازدید بازیگاه و مراکز فروش فیزیکی بازی‌های رایانه‌ای

تعداد شناسایی و بازدید بازیگاه و مراکز فروش فیزیکی بازی‌های رایانه‌ای

جهت صیانت از آثار و محصولات فرهنگی در آذر ماه سال 1393 به دستور وزیر محترم وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف ساماندهی بازار محصولات فرهنگی مقرر به تشکیل ستادهای تخصصی در سازمان‌های مربوطه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد که پیرو آن ستاد ساماندهی بازار بازی‌های رایانه‌ای در بنیاد تشکیل گردید که علاوه بر مراجع قانونی دیگر وظیفه نظارت و بازرسی بر فعالیت نشر، عرضه و ارائه بازی‌های رایانه‌ای را در کشور برعهده دارد. شایان ذکر است این ستاد پیش از مدیریت عاملی آقای پژمان تحت عنوان «ستاد مبارزه با بازی‌های غیرمجاز رایانه‌ای» شناخته می‌شد که در استان‌ها با همکاری ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، وظایف قانونی خود در جهت نظارت، آگاه‌سازی و فرهنگ‌سازی را دنبال می‌کند.

اقدامات شاخص مدیریت ستاد ساماندهی بازار بازی‌ها

  • نظارت و رصد بازار بازی‌های رایانه‌ای
  • کارگاه‌های آموزشی آسیب‌های ناشی از بازی‌های رایانه‌ای غیر مجاز با حضور نمایندگان قوه قضائیه و ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها
  • شروع فعالیت شبکه ملی نظارت به جهت نظارت یکپارچه بر بازار بازی‌های رایانه‌ای کشور 
  • آموزش اعضای شبکه ملی نظارت
  • تهیه و گردآوری دستورالعمل صدور مجوز فعالیت بازی‌گاه (گیم نت)
  • راه‌اندازی سیستم آموزش بازی‌گاه‌داران
  • راه‌اندازی سامانه portal.ircg.ir جهت تسهیل در ثبت نام متقاضیان فعالیت نشر و مجوز بازی‌گاه
  • برخورد با منتشرکنندگان ماد (Mod) بازی‌های ایرانی با هدف حمایت از بازی‌سازی ایرانی
  • نظارت بر واردات و صادرات اقلام دیجیتالی حاوی بازی‌های رایانه‌ای با همکاری گمرگ جمهوری اسلامی ایران