• ۰۲۱-۵۸۱۲۹

  • nezarat@ircg.ir

هرگز از برنامه‌های ثالت (third party) برای ارتقاء سطح در بازی‌های آنلاین استفاده نکنید؟
هرگز از برنامه‌های ثالت (third party) برای ارتقاء سطح در بازی‌های آنلاین استفاده نکنید؟

بازی‌های آنلاین که بین کاربران خود ایجاد رقابت می‌کند و به این طریق بازیکنان خود را تحریک به بازی بیشتر و هزینه در بازی می‌کند زمینه تقلب را فراهم می‌آورند.

بازی‌های آنلاین که بین کاربران خود ایجاد رقابت می‌کند و به این طریق بازیکنان خود را تحریک به بازی بیشتر و هزینه در بازی می‌کند زمینه تقلب را فراهم می‌آورند.
گروهی از بازیکنان برای رسیدن به سطح بالاتری از بازی و رقابت با دیگر بازیکنان اقدام به استفاده از برنامه‌های ثالث می‌کند که جدا از بازی برای کمک به بازیکن، توسط هکرها و برنامه‌نویس‌ها ارائه شده است.
استفاده از این برنامه‌ها می‌تواند خطر‌هایی را برای دستگاه و خود کاربر در بر داشته باشد که به چند مورد اشاره می‌کنیم:
1. درز اطلاعات شخصی، بانکی، رمزهای عبور و ... و ارسال آن به هکر برای سوء استفاده و یا فروش آن.
2. استفاده از سخت‌افزار دستگاه کاربر جهت استخراج رمزارز
3. استفاده از شبکه کاربر جهت انتشار ویروس و یا کرم 

بسیاری از بازی‌ها برای جلوگیری از کم شدن و یا قطع درآمد خود به شدت با ایجاد و یا استفاده از این برنامه‌ها مقابله می‌کند و این کار را با بروزرسانی بازی، بروزرسانی قانون بازی، تصحیح مشکلات بازی و مسدود کردن کاربران متخلف انجام می‌دهند. پس کاربر متخلف حتی در صورت زیاد بودن افراد متخلف در بازی در صورت استفاده از برنامه ثالث و تقلب باید انتظار مسدود شدن نام کاربری خود را داشته باشد.